Hey, Hallo!

Alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ProudKids kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. ProudKids aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

© ProudKids. Alle rechten voorbehouden.